Yönetim Kurulu

M. Derya Gürsel – Başkan

Sezin Aydoğ – Başkan Yardımcısı

Ayça Korkmaz – Genel Sekreter

Neli Gagua – Sayman

Kemal Özkul – Asıl Üye