Yönetim Kurulu

M. Derya Gürsel – Başkan

Sinem Baltacı – Başkan Yardımcısı

Sezin Aydoğ – Genel Sekreter

Neli Gagua – Sayman

Ayşen Maraş – Asil Üye