KelimeAnlamı
AngoisseKaygı
Autre ( Grande Autre )Öteki, Başka, Diğer. 
autre ( petit autre )öteki, başka, diğer
BarreÇizgi
Capgras SendromuÇevresindeki kişilerin aslında o kişiler olmadığı onların yerini almış ve çoğunlukla kötü niyetli insanlar olduğuna ilişkin inançlardır.
DemandeTalep
DénégationYadsıma, değilleme
DésirArzu
DiscoursSöylem
ForclusionHesaptan düşme
FrustrationYoksunluk
İmaginaireİmgesel
InconscientBilinçdışı
JouissanceZevk
Principe de plaisirHaz ilkesi
Pulsion de mortÖlüm itkisi
Pulsion de vieYaşam itkisi
RéalitéGerçeklik
RéelGerçek
SexeCinsiyet
StructureYapı
SublimationYüceltme
SymboliqueSimgesel
TransfertAktarım
TrouDelik
VéritéHakikat, doğruluk